Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δικαίωμα εγγραφής στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων έχουν τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Φιλοζωικές Οργανώσεις μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας και/ή τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Τα σωματεία ή οι οργανώσεις αυτές οφείλουν να μην έχουν λυθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κάθε σωματείο ή οργάνωση που πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου οφείλει να εγγραφεί στο Υπομητρώο, μετά από αίτηση που υποβάλλει ηλεκτρονικά ο νόμιμος εκπρόσωπός του κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση Φιλοζωικού Σωματείου ή Οργάνωσης με έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, προηγείται η δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή Εγγραφής Εθελοντών Κτηνιάτρων και Φιλοζωικών ΕΕ και η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά με χρήση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password OTP), ο οποίος αποστέλλεται στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου ή στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μορφή της υπηρεσίας είναι σπονδυλωτή. Αποτελείται από συνεχόμενες οθόνες εννοιολογικά συνδεδεμένες. Η μετακίνηση ανάμεσα στις οθόνες γίνεται με τα παρακάτω κουμπιά:


Πριν μετακινηθείτε σε επόμενη οθόνη εκτελούνται όλοι οι λογικοί έλεγχοι της οθόνης και εμφανίζονται σε περίπτωση λάθους τα αντίστοιχα μηνύματα.


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη.


Για να αποθηκεύσετε την πορεία των εργασιών σας.


Για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση σας

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την είσοδό σας στην Ψηφιακή Υπηρεσία, θα πρέπει να καταχωρίσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, επιλέγοντας το πεδίο Είσοδος.


Αφού συμπληρώσετε τους κωδικούς σας, επιλέγετε Σύνδεση


και στην συνέχεια επιλέγετε Αποστολή.


Τέλος, το σύστημα θα σας επιστρέψει τα στοιχεία σας για επιβεβαίωση. Επιλέγοντας Επιβεβαίωση μεταφέρεστε στην Εφαρμογή.

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στην σελίδα αιτήσεων φιλοζωικών σωματείων μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που σας αφορούν. Επιλέγοντας oι αιτήσεις μου μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει, συμπληρώνοντας τα φίλτρα αναζήτησης.

Για την εφαρμογή των φίλτρων, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί Εφαρμογή

Για την αφαίρεση των φίλτρων, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί Καθαρισμός

Όταν η αίτησή σας είναι σε Κατάσταση Υποβολής: Οριστική, η μόνη διαθέσιμη ενέργεια είναι η Προεπισκόπηση της αίτησης.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για την καταχώριση μίας αίτησης θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω 5 (πέντε) βήματα.

ΒΗΜΑ 1

Στο πρώτο βήμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία του φιλοζωικού σωματείου.

ΒΗΜΑ 2

Στο δεύτερο βήμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία γεωγραφικού προσδιορισμού του φιλοζωικού σωματείου. Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων πατάτε το κουμπί Ενημέρωση Χάρτη και ελέγχετε την ορθότητα απεικόνισης της τοποθεσίας που έχετε δηλώσει.

ΒΗΜΑ 3

Στο τρίτο βήμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας του φιλοζωικού σωματείου.

ΒΗΜΑ 4

Στο τέταρτο βήμα, επισυνάψτε τα απαραίτητα έγγραφα για την διεκπεραίωση της αίτησης. Τα απαραίτητα έγγραφα φέρουν την ένδειξη Απαραίτητο Έγγραφο. Οι διαθέσιμες ενέργειες για τον χρήστη σε αυτό το βήμα είναι οι εξής:

1. Προσθήκη αρχείου, για την προσθήκη επιπλέον αρχείου από τον χρήστη.

2. Ανέβασμα αρχείου, για το ανέβασμα του αρχείου από τον χρήστη.

3. Λήψη, για τη λήψη του αρχείου.

4. Διαγραφή, αυτή η ενέργεια είναι δυνατή μόνο για τα μη υποχρεωτικά έγγραφα που έχει προσθέσει ο χρήστης.

ΒΗΜΑ 5

Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, θα πρέπει να συμπληρωθούν οι δήμοι στους οποίους θα δραστηριοποιείται η οργάνωση. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης επιλέγει τον δήμο που επιθυμεί και πατάει το κουμπί προσθήκη, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για κάθε επιπλέον δήμο.

Φτάνοντας σε αυτό το βήμα, ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες

1. Προσωρινή Αποθήκευση, όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει αποθηκεύονται χωρίς η αιτηση να είναι ορατή σε τρίτους, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε αυτήν, πριν την Οριστική υποβολή της.

2. Οριστική Υποβολή, γίνεται αυτόματος έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που έχει συμπληρώσει ο χρήστης στην αίτηση. Αν όλα τα απαραίτητα πεδία είναι συμπληρωμένα, η αίτηση υποβάλεται οριστικά στο σύστημα προς έγκριση από την αρμόδια αρχή.

6. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην οθόνη προβολής της αίτησης, στην οποία μπορεί να δει όλα τα στοιχεία της.

7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στην σελίδα αιτήσεων επικαιροποίησης φιλοζωικών σωματείων μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που σας αφορούν. Επιλέγοντας oι αιτήσεις μου μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει, συμπληρώνοντας τα φίλτρα αναζήτησης.

Όταν η αίτησή σας είναι σε Κατάσταση Υποβολής: Οριστική, η μόνη διαθέσιμη ενέργεια είναι η Προβολή της αίτησης.

Όταν η αίτησή σας είναι σε Κατάσταση Υποβολής: Προσωρινή, οι διαθέσιμες ενέργειες είναι οι εξής: Προβολή και Οριστική υποβολή της αίτησης.

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για την καταχώριση μίας αίτησης επικαιροποίησης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο φιλοζωικών σωματείων και να πατήσετε το κουμπί Καταχώριση νέας Αίτησης. Στην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω 5 (πέντε) βήματα. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη μια προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση, θα ανοίξει για εκ νέου επεξεργασία.

Αίτηση επικαιροποίησης επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε από την οθόνη του μητρώου φιλοζωικών σωματείων. Επιλέγετε Ενέργειες στο προφίλ σας και έπειτα Αίτηση επικαιροποίησης.

Μια αίτηση επικαιροποίησης στην αρχική της μορφή είναι συμπληρωμένη εξ ολοκλήρου με τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο προφίλ σας στο Μητρώο. Επομένως χρειάζεται να επεξεργαστείτε μόνο τα πεδία που επιθυμείτε να αλλάξετε.

ΒΗΜΑ 1

Στο πρώτο βήμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία του φιλοζωικού σωματείου.

ΒΗΜΑ 2

Στο δεύτερο βήμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία γεωγραφικού προσδιορισμού του φιλοζωικού σωματείου. Μετά τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων πατάτε το κουμπί Ενημέρωση Χάρτη και ελέγχετε την ορθότητα απεικόνισης της τοποθεσίας που έχετε δηλώσει.

ΒΗΜΑ 3

Στο τρίτο βήμα, συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας του φιλοζωικού σωματείου.

ΒΗΜΑ 4

Στο τέταρτο βήμα, επισυνάψτε τα απαραίτητα έγγραφα για την διεκπεραίωση της αίτησης. Τα απαραίτητα έγγραφα φέρουν την ένδειξη Απαραίτητο Έγγραφο. Οι διαθέσιμες ενέργειες φγια τον χρήστη σε αυτό το βήμα είναι οι εξής:

1. Προσθήκη αρχείου, για την προσθήκη επιπλέον αρχείου από τον χρήστη.

2. Ανέβασμα αρχείου, για το ανέβασμα του αρχείου από τον χρήστη.

3. Λήψη, για τη λήψη του αρχείου.

4. Διαγραφή, αυτή η ενέργεια είναι δυνατή μόνο για τα μη υποχρεωτικά έγγραφα που έχει προσθέσει ο χρήστης.

ΒΗΜΑ 5

Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, θα πρέπει να συμπληρωθούν οι δήμοι στους οποίους θα δραστηριοποιείται η οργάνωση. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης επιλέγει τον δήμο που επιθυμεί και πατάει το κουμπί προσθήκη, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για κάθε επιπλέον δήμο.

Φτάνοντας σε αυτό το βήμα, ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες

1. Προσωρινή Αποθήκευση, όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει αποθηκεύονται χωρίς η αιτηση να είναι ορατή σε τρίτους, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε αυτήν, πριν την Οριστική υποβολή της.

2. Οριστική Υποβολή, γίνεται αυτόματος έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που έχει συμπληρώσει ο χρήστης στην αίτηση. Αν όλα τα απαραίτητα πεδία είναι συμπληρωμένα, η αίτηση υποβάλεται οριστικά στο σύστημα προς έγκριση από την αρμόδια αρχή.

9. ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Με την οριστικοποίηση της αίτησης, ο χρήστης ανακατευθύνεται στην οθόνη προβολής της αίτησης, στην οποία μπορεί να δει όλα τα στοιχεία της.

10. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στην σελίδα αιτήσεων διαγραφής φιλοζωικών σωματείων μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που σας αφορούν. Επιλέγοντας oι αιτήσεις μου μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει, συμπληρώνοντας τα φίλτρα αναζήτησης.

Όταν η αίτησή σας είναι σε Κατάσταση Υποβολής: Οριστική, η μόνη διαθέσιμη ενέργεια είναι η Προβολή της αίτησης.

Όταν η αίτησή σας είναι σε Κατάσταση Υποβολής: Προσωρινή, οι διαθέσιμες ενέργειες είναι οι εξής: Προβολή και Οριστική υποβολή της αίτησης.

11. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για την καταχώριση μίας αίτησης διαγραφής θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο φιλοζωικών σωματείων. Η δημιουργία της γίνεται από την οθόνη του μητρώου φιλοζωικών σωματείων. Επιλέγετε Ενέργειες στο προφίλ που επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε και έπειτα Αίτηση διαγραφής. Στην συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη μια προσωρινά αποθηκευμένη αίτηση, θα ανοίξει για εκ νέου επεξεργασία.

Συμπληρώνετε τον λόγο για τον οποίο αιτείστε διαγραφή του μητρώου σας και την ημερομηνία από την οποία επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί η διαγραφή σας. Τέλος, επαληθεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία πριν κάνετε αποθήκευση ή υποβολή.

Οι διαθέσιμες ενέργειες του χρήστη είναι οι εξής:

1. Προσωρινή Αποθήκευση, όλα τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει αποθηκεύονται χωρίς η αιτηση να είναι ορατή σε τρίτους, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επανέλθει σε αυτήν, πριν την Οριστική υποβολή της.

2. Οριστική Υποβολή, γίνεται αυτόματος έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που έχει συμπληρώσει ο χρήστης στην αίτηση. Αν όλα τα απαραίτητα πεδία είναι συμπληρωμένα, η αίτηση υποβάλεται οριστικά στο σύστημα προς έγκριση από την αρμόδια αρχή.

12. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Στην οθόνη προβολής των μητρώων φιλοζωικών σωματείων μπορείτε να δείτε το προφίλ σας. Επιλέγοντας Εγγραφές μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει, συμπληρώνοντας τα φίλτρα αναζήτησης. Μέσα από το μενού Ενέργειες μπορείτε να κάνετε προβολή, επικαιροποίηση ή διαγραφή του προφίλ σας.

Επιλέγοντας το κουμπί Επεξεργασία μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε ορισμένα πεδία του προφίλ σας στο Μητρώο, τα οποία δεν χρειάζονται έγκριση από κάποιον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο για να αποθηκευτούν.

13. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προσθήκη αντιπροσώπου μπορείτε να κάνετε από την οθόνη του μητρώου Φιλοζωικών Σωματείων. Επιλέγετε Ενέργειες στο προφίλ σας και έπειτα Προσθήκη αντιπροσώπου.

Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους της φιλοζωικής (βάσει του ΑΦΜ τους) οι οποίοι θα κάνουν login χρησιμοποιώντας τους δικούς τους κωδικούς διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΨΔ (TAXISnet) και θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν κινήσεις..

14. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Για την αποσύνδεσή σας απο το σύστημα, επιλέγετε πάνω δεξιά τις τρεις τελίτσες δίπλα από το ονοματεπώνυμο σας και έπειτα Έξοδος.