Περιεχόμενα

1. ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Καλώς ήρθατε στο Ψηφιακό Εγχειρίδιο Υπηρεσιών και Διαδικασιών σχετικών με την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Αναγνωρίζοντας την υποχρέωση μας να παρέχουμε αδιαμεσολάβητη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και σεβόμενοι το δικαίωμα σας να εξυπηρετείστε άμεσα και αποτελεσματικά χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και σπατάλη χρόνου, αποτυπώσαμε σε ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε υπηρεσία που εκ του νόμου παρέχεται.

Παράλληλα, μπορείτε να επιλέξετε την αναδρομολόγηση σας στις σελίδες gov.gr και support.gov.gr, αντίστοιχα, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία η οποία φιλοξενείται στην ενιαία κυβερνητική πύλη ψηφιακής εξυπηρέτησης (gov.gr) και υποστηρίζεται μέσω της ενιαίας κυβερνητικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών (support.gov.gr).

Μέσω της αρχικής σελίδας του Οδηγού υπηρεσιών ΕΜΖΣ, έχετε κατ’ αρχήν τη δυνατότητα να αναζητήσετε και να εντοπίσετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

Μέσω της αρχικής σελίδας, έχετε κατ’ αρχάς τη δυνατότητα να αναζητήσετε και να εντοπίσετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει.

Η αναζήτηση μιας υπηρεσίας μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α) με τη χρήση της ειδικής μηχανής αναζήτησης στο επάνω τμήμα της αρχικής σελίδας

Β) με συνδυασμό κριτηρίων που αποτυπώνουν την υπαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευρύτερες κατηγορίες ανάλογα με το θέμα τους, την ιδιότητα των εξυπηρετούμενων ή/και τον τρόπο παροχής τους.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας, ήδη, εντοπίσει την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει αποκτάτε πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που θα απλοποιήσουν και θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή σας.

Πληροφορίες αναφορικά με το πώς, πού ή πότε θα εξυπηρετηθείτε αποτυπώνονται διαρθρωμένες σε ξεχωριστές καρτέλες για δική σας διευκόλυνση.

Ειδικότερα μέσα από την ενότητα Βασικές Πληροφορίες μπορείτε να μάθετε:

Α) τον αναμενόμενο και τον μέγιστο χρόνο εξυπηρέτησης για την υπηρεσία που έχετε επιλέξει

Β) αν η υποβολή της αίτησης απαιτεί επίσκεψη σε κάποιο από τα σημεία εξυπηρέτησης ή αν μπορεί να γίνει ψηφιακά,

Γ) ποια είναι η αίτηση που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε (δίνεται η δυνατότητα λήψης του αρχείου).

Στην συνέχεια, μέσα από την ενότητα Αναλυτική Περιγραφή μπορείτε να ενημερωθείτε για το συνολικό κύκλο εξυπηρέτησης, όπως ποια δικαιολογητικά θα πρέπει εκ του νόμου να συνοδεύουν την υποβολή της αίτησής σας, πληροφορίες που σχετίζονται με τη νομοθεσία που διέπει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε οδηγία, σημείωση ή παρατήρηση μπορεί να απλοποιήσει και να βελτιώσει την εξυπηρέτησή σας.

Για τις υπηρεσίες που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή της αίτησης μπορείτε μέσα από την ενότητα Πρόσβαση & Επικοινωνία να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης.

4. ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Έχοντας συλλέξει ήδη κάθε απαραίτητη πληροφορία, μπορείτε πλέον να αξιοποιήσετε τις πρόσθετες δυνατότητες του Οδηγού του Πολίτη και να απολαύσετε άμεση, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Αφού εισέλθετε στον Προσωπικό σας Οδηγό, αποκτάτε τις εξής δυνατότητες:

Α) να επικαιροποιήσετε / διορθώστε μέσω της επιλογής «Το προφίλ μου» τα προσωπικά σας στοιχεία,

Β) να επιλέξετε από το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών εκείνες για τις οποίες έχετε ένα αυξημένο ενδιαφέρον προκειμένου να ενημερώνεστε κατά προτεραιότητα για τις εξελίξεις γύρω από αυτές,

Μπορείτε σε κάθε υπηρεσία που σας ενδιαφέρει να επιλέξετε από τις Βασικές Πληροφορίες το Αγαπημένη υπηρεσία και έτσι με εύκολο τρόπο, από την Αρχική Σελίδα, πατώντας το Αγαπημένες υπηρεσίες να τις βρείτε άμεσα.

Γ) να υποβάλλετε ψηφιακά -για όποιες υπηρεσίες δίνεται αυτή η δυνατότητα- μέσα από την ενότητα «Ψηφιακή Υποβολή» την αίτησή σας και να επισυνάψετε τα εκ του νόμου αναγκαία δικαιολογητικά,

Δ) να υποβάλλετε ψηφιακά -για το σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον Οδηγό του Πολίτη- διευκρινιστικά ερωτήματα, αιτήματα ενημέρωσης για την πορεία αίτησης που έχετε ήδη καταθέσει καθώς και να κοινοποιήσετε ενδεχόμενες προτάσεις σας, που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τη διαδικασία εξυπηρέτησής σας,

Ε) να αποκτήσετε πρόσβαση στο προσωπικό σας αποθετήριο αιτήσεων και ερωτημάτων που έχετε απευθύνει, στο οποίο καταγράφεται ολόκληρο το ιστορικό επικοινωνίας σας, οι απαντήσεις που σας έχουν δοθεί και τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί και προορίζονται για δική σας χρήση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωποποίηση του Οδηγού και την πρόσβαση στις υπηρεσίες προσωποποιημένης εξυπηρέτησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης O-auth2 – taxis net authentication.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να λάβει χώρα,

Α) μέσα από το κουμπί Σύνδεση στο επάνω δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας του Οδηγού του Πολίτη

Β) μέσα από τις ενότητες «Ψηφιακή Επικοινωνία και Ψηφιακή Υποβολή» και τις ειδικότερες επιλογές «Υποβολή Αίτησης», «Υποβολή Αιτήματος» και «Προβολή Απαντήσεων».

5. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Στις ενότητες Ψηφιακή Υποβολή και Ψηφιακή Επικοινωνία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλεται ψηφιακά την αίτηση ή το αίτημα σας, συνοδεύοντας τα στην πρώτη περίπτωση με την επισύναψη των αναγκαίων δικαιολογητικών και στην δεύτερη με υλικό όπως φωτογραφίες ή έγγραφα που θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση του αιτήματός σας, προκειμένου να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ειδικότερα, σε μία υπηρεσία που προσφέρεται ψηφιακά, θα βρείτε και την καρτέλα Ψηφιακή Υποβολή. Από εκεί έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλεται ψηφιακά την αίτησή σας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο Υποβολή Αίτησης.

Παράλληλα, σε κάθε υπηρεσία θα βρείτε την ενότητα Ψηφιακή Επικοινωνία.

Πατώντας το Υποβολή ερωτήματος / πρότασης, θα μεταφερθείτε σε μία νέα σελίδα, όπου μέσω 5 απλών βημάτων, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας.

Στο τέλος κάθε βήματος, πατάτε το Επόμενο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, ενώ στην τελευταία καρτέλα πατάτε τον σύνδεσμο κλικ και παραλαμβάνουμε το μήνυμά σας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης ή αιτήματος θα λάβετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα στοιχεία της υπόθεσης σας όπως η ημερομηνία υποβολής, ο μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης της υπόθεσης σας (ticket number) και ο σχετικός σύνδεσμος που θα σας επιτρέψει να μεταβείτε απευθείας στο προσωπικό σας αποθετήριο προκειμένου να παραλάβετε την απάντηση μας, με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης ή του αιτήματος σας.

6. ΨΗΦΙΑΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής ή την έδρα της επιχείρησης σας και το αντικείμενο για το οποίο επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε, μπορείτε να δείτε εάν και πότε υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού εξυπηρέτησης. Για να κλείσετε ψηφιακά ένα ραντεβού εξυπηρέτησης μπορείτε να επιλέξετε το Κλείσιμο Ραντεβού σε όποιες υπηρεσίες διαθέτουν αυτήν την δυνατότητα.

Επιλέγετε όποιο από τα διαθέσιμα ραντεβού εξυπηρετεί καλύτερα τον προγραμματισμό σας και αφού ολοκληρώστε την κράτηση σας θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα πλήρη στοιχεία του προγραμματισμένου σας ραντεβού (ημέρα, ώρα, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, ταχυδρομική διεύθυνση).

7. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Η επιλογή Προβολή Απαντήσεων Αρχική Σελίδα του Οδηγού του Πολίτη σας μεταφέρει στο προσωπικό σας αποθετήριο αιτήσεων και αιτημάτων, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε είτε τις απαντήσεις μας στα πρόσφατα περιστατικά εξυπηρέτησης που έχετε δημιουργήσει είτε το σύνολο του ιστορικού εξυπηρέτησης σας.

Ειδικότερα, μπορείτε να μεταβείτε σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιστατικό εξυπηρέτησης επιθυμείτε, συμπληρώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο το σχετικό ticket number, ενώ αν προχωρήσετε στην επιλογή «Αναζήτηση» χωρίς να έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Ticket Number», μεταβαίνετε στην κεντρική σελίδα του προσωπικού σας αποθετηρίου, στην οποία αποτυπώνονται όλα τα περιστατικά εξυπηρέτησης σας.